אוצר מילים מסכם- 1-3
ביחידה זו עלייך לענות על עשר שאלות בנושא אוצר מילים, הזמן המוקצב ליחידה הינו 5 דקות.
שינון אוצר המילים הכרחי ובעל חשיבות מכרעת בהכנה ובהצלחה בבחינה הפסיכומטרית.
שם   מדריך  
מוסד    
1
מהו אגרונום?
2
מהו אלמנך?
3
מהי משמעות המילה אמבולטוריה?
4
לאיזו מן המילים משמעות נרדפת למילה אסותא?
5
מהי משמעות המילה אספרנטו?
6
לאיזו מילה משמעות הפוכה לביטוי  "בחירוק שיניים"?
7
מהי משמעות המילה בת שחוק?
8
אילו מבין הבאים יוצא דופן?      
9
מהי משמעות הביטוי "גיס חמישי"?
10
מהי משמעות המילה גרדרובה?
סיימת את סיכום אוצר מילים 1-3. ע"מ לעבור לפתרונות והסברים ולצפות בציונך, לחצ/י על הגש בסיום השאלה האחרונה.