אנלוגיות 1
ביחידה זו עלייך לפתור 6 אנלוגיות, משך הזמן ליחידה הוא 5 דקות.
בכל שאלה להלן מופיע זוג מילים מודגשות. מצא את היחס הקיים בין שתי מילים אלו ובחר מתוך התשובות המוצעות את זוג המילים שהיחס ביניהן הוא הדומה ביותר ליחס שמצאת.
תרגול הנושא נמצא בספר "על קצה הלשון" בעמ' 25.
שם   מדריך  
מוסד    
1
מיגר : אויב -
2
רדוף : רודף -
3
אגד : חבישה -
4
דמיון : זהות -
5
גור! : לפחד -
6
להכחיש : שקרי -
סיימת את יחידת אנלוגיות 1. ע"מ לעבור לפתרונות והסברים ולצפות בציונך, לחצ/י על הגש בסיום השאלה האחרונה.