שורשים 1
ביחידה זו מופיעות 5 שאלות שורשים. משך הזמן ליחידה הוא 3 דקות.
בכל שאלה מהשאלות הבאות 4 משפטים. בכל משפט ישנה מילה אחת מודגשת. מילה זו מחליפה את המילה המקורית במשפט. היא בעלת אותה תבנית דקדוקית כמו המילה המקורית, אך 3 אותיות שלה הוחלפו באותיות פ.ט.ל בשלושה מתוך ארבעת המשפטים, מחליפות האותיות פ.ט.ל את אותה שלשת אותיות. במשפט הנותר, מחליפות האותיות פ.ט.ל שלשת אותיות אחרת. עליך למצוא משפט זה.
עלייך לרשום בחלונית התשובה את מס' המשפט שהוא היוצא דופן.
שם   מדריך  
מוסד    
1


2


3


4
5
סיימת את יחידת שורשים 1. ע"מ לעבור לפתרונות והסברים ולצפות בציונך, לחצ/י על הגש בסיום השאלה האחרונה.