חיזוק והחלשה1
ביחידה זו עלייך לענות על  5 שאלות חיזוק והחלשה, משך הזמן ליחידה הוא 5 דקות.
בכל שאלה עלייך לסדר את הנתונים ולמצוא את התשובה המבוקשת.
תרגול הנושא נמצא בספר "על קצה הלשון" בעמ' 163.
שם   מדריך  
מוסד    
1
בריצה ל- 100 מטר הגיע דני ראשון. מכאן הסיק המורה הפרטי לספורט כי דני הוא המהיר ביותר בכיתה.
איזה מהבאים יחליש את מסקנתו של המורה?
2
רן: "אני שונא אנשים טיפשים."
שירי: "אם כך, אתה חכם."
איזה מהבאים לא יחזק ולא יחליש את מסקנתה של שירי?
3
יואב קיבל 92 במבחן הבגרות בתנ"ך. מכך הסיקה שרון שיואב הוא בחור חכם במיוחד.
איזה מהבאים יחליש את מסקנתה של שרון באופן המובהק ביותר?
4
בסקר שנערך בבתי ספר תיכוניים נמצא מספר שווה של אנשים שתומכים בתלבושת אחידה ואנשים המתנגדים לתלבושת אחידה. הוסק מכך שבמוסדות החינוך בארץ היחס בין המצדדים בתלבושת אחידה למתנגדים הוא 1:1. איזה מהבאים יחזק את המסקנה באופן המובהק ביותר?
5
הדוד של גיורא התפוצץ ביום שבת בבוקר ומאז הוא ניסה לשווא להשיג שרברב. לאחר יומיים הסיק גיורא כי שרברבים לא אוהבים אותו. איזה מהבאים יחזק את מסקנתו?
סיימת את יחידת חיזוק והחלשה 1. ע"מ לעבור לפתרונות והסברים ולצפות בציונך, לחצ/י על הגש בסיום השאלה האחרונה.