הבנת הנקרא 1
ביחידה זו מופיע קטע הבנת הנקרא ובסופו שש שאלות לגבי הקטע.
הזמן המוקצב לפתרון השאלות הינו 7 דקות.
עלייך לסמן עבור כל שאלה את התשובה הנכונה.
שם   מדריך  
מוסד    
1
graphic
graphic


אנשים יחשבו עניים אם הם מצויים במצב של מחסור ב... (פסקה 2):
2
איזה מהמשפטים הבאים איננו נכון ע"פ פסקה 3 ?
3
חברה               תנקוט בגישת              לגבי העוני (פסקה 4)
4
מהו המשפט הנכון ביותר ע"פ פסקה 5?
5
מהו הנושא המרכזי של פסקה 6 ?
6
בחר את הכותרת המתאימה ביותר לקטע.
סיימת את יחידת הבנת הנקרא 1. ע"מ לעבור לפתרונות והסברים ולצפות בציונך, לחצ/י על הגש בסיום השאלה האחרונה.