השלמת משפטים 1
ביחידה זו מופיעות שאלות בנושא השלמת משפטים.
יחידה מורכבת מ- 5 שאלות, הזמן המוקצב הינו 5 דקות ליחידה.
עלייך לסמן את התשובה שמתאימה למשפט.
תרגול הנושא נמצא בספר "על קצה הלשון" בעמ' 115.
שם   מדריך  
מוסד    
1
המורה נקרעה בין _______ התלמיד, שגרמה לה ____________ לבין ________ שיצרה אצלה         _____.
2
הניסיון העולמי מלמד שמכירת מונופול ממשלתי ____________ לא מבטיחה_______. לעיתים קרובות קורה_________ :הצרכנים משלמים ________ שמרוויחה.
3
ביהמ"ש הורה לעמותת "תנו לחיות לחיות", _________ של הגורים שהגיעו באורח בלתי חוקי לארץ   מאחר ומצבם__________ להם להחזיק מעמד בטיסה הארוכה. העמותה _______ על ההוראה ומסרה בתגובה כי ביהמ"ש _______. 
4
מבקר המדינה הגיש את הדו"ח האחרון למינויו, והוא עשה זאת _____ בעיקר מאחר ולדבריו תפקיד מבקר המדינה _________, ועל יומו האחרון בתפקיד אמר _______. למחליפו בתפקיד אמר כי __________.
5
מיליון דגלים הובאו לאחרונה _________ לקראת יום העצמאות. זאת, למרבה האבסורד, בזמן ש _________ את  דגלי ארה"ב לאמריקה. אולם, חוקרים קבעו כי מקור הדגל _______ על רמת הפטריוטיות, כי לפי הפתגם המפורסם:________________.
סיימת את יחידת השלמת משפטים 1. ע"מ לעבור לפתרונות והסברים ולצפות בציונך ,לחצ/י על הגש בסיום השאלה האחרונה.