השלמת משפטים 2
ביחידה זו מופיעות שאלות בנושא השלמת משפטים.
יחידה מורכבת מ- 5 שאלות, הזמן המוקצב הינו 5 דקות ליחידה.
עלייך לסמן את התשובה שמתאימה למשפט.
תרגול הנושא נמצא בספר "על קצה הלשון" בעמ' 115.
שם   מדריך  
מוסד    
1
מחקר אקדמי שנערך באחרונה בישראל קבע כי מרבית מן הסטודנטים_______ מכירים את מפעלו של חוזה המדינה בנימין זאב הרצל. כך למשל, אחוז גבוה של נשאלים ענה כי הרצל הוא זה אשר__________ זאת למרות שידוע כי_________. משרד החינוך בתגובה הצהיר כי_______.
2
פלנקטון הוא אמנם יצור_______, אך ___________ חוקרים את ___________ בעולם הטבע כך למשל, התגלה כי ישנם __________ .
3
__________ הצהרתו של המאמן כי החליט להתפטר באופן מיידי, ידעו אוהדי הקבוצה כי מדובר_________ בעיקר בגלל________. מנהלי הקבוצה מיהרו מיד________.
4
המבקרים _________ את המחזה החדש, וטענו כי מדובר__________, על אף הופעתו של השחקן הנודע ג'ורג' שהוגדר על ידיהם כ_________.  ג'ורג' בתגובה אמר שלדעתו _______.
5
בסקר שנערך לאחרונה בקרב _________   נתגלה כי אחוז גדול מן הנשאלים בנושא_______הביעו שביעות רצון רבה________ אולם יחד עם זאת
אמרו כי ______ 
סיימת את יחידת השלמת משפטים 2. ע"מ לעבור לפתרונות והסברים ולצפות בציונך ,לחצ/י על הגש בסיום השאלה האחרונה.